Chào mừng quý khách đến với Vĩnh Cara...
Tìm kiếm
Liên hệ
Cửa hàng
Tài khoản
Yêu thích
Giỏ hàng

ĐỘ TINH KHIẾT CỦA KIM CƯƠNG

ĐỘ TINH KHIẾT CỦA KIM CƯƠNG

Độ tinh khiết là một trong những đặc điểm cơ bản nhất cần xem xét khi chọn một viên kim cương.

Độ tinh khiết chỉ mức độ chứa tương đối các bao thể bên trong và các tì vết bên ngoài của viên kim cương. Nó phụ thuộc vào số lượng, kích cỡ, bản chất, vị trí, màu sắc và độ tinh khiết của một viên kim cương được đánh giá dựa trên kết quả khi nhìn dưới kính lúp có độ phóng đại 10.

Thang đo độ trong suốt của kim cương GIA có 6 hạng mục, một số được chia ra, với tổng số 11 hạng cụ thể.

  • Flawless (FL): Không có tạp chất và không có tì vết có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại 10 lần
  • Internally Flawless (IF): Không có tạp chất nào có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại 10 lần
  • Very Very Slightly Included (VVS1 và VVS2): Các phần bao gồm rất nhỏ nên rất khó để nhìn thấy dưới độ phóng đại 10 lần
  • Very Slightly Included (VS1 và VS2): Các tạp chất được quan sát với sự nỗ lực dưới độ phóng đại 10 lần, nhưng có thể được mô tả là nhỏ
  • Slightly Included  (SI1 và SI2): Các tạp chất có thể nhận thấy dưới độ phóng đại 10 lần
  • Included (I1, I2 và I3): Các tạp chất rõ ràng dưới độ phóng đại 10 lần có thể ảnh hưởng đến độ trong suốt và độ sáng.