Chào mừng quý khách đến với Vĩnh Cara...
Tìm kiếm
Liên hệ
Cửa hàng
Tài khoản
Yêu thích
Giỏ hàng

[ĐỘC QUYỀN VĨNH CARA] RỰC RỠ NGÀY ĐÔI CÙNG ƯU ĐÃI SIÊU ĐẶC BIỆT

Chia sẻ

Hòa cùng không khí nhộn nhịp của mùa Lễ hội cuối năm, từ 10 – 13/11/2023, Vĩnh Cara mời Quý Khách Hàng tham gia “Đại tiệc Flash Sale Ngày Đôi 11.11” để sở hữu ngay những cơ hội mua sắm cực hấp dẫn với vô vàn ưu đãi lên đến 35% trang sức và 12% kim cương (Chi tiết vui lòng liên hệ).

  • Thời gian áp dụng: 10-13/11/2023.

Phạm vi áp dụng:

  • Chỉ áp dụng với danh sách sản phẩm được tuyển chọn, có sẵn, giới hạn (Không đặt lại).
  • Chỉ áp dụng với danh sách kim cương có sẵn, giới hạn (Không đặt lại).

Lưu ý:

Một sản phẩm chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi.

Đây là chương trình đặc biệt được diễn ra trong thời gian giới hạn, Vĩnh Cara sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì trường hợp nào nằm ngoài khuôn khổ và thời gian diễn ra chương trình.

 

Nhẫn Nam kim cương NA-282
Giá gốc: 167.781.000  
→ Giá ưu đãi: 109.057.650
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nam kim cương NA-300
Giá gốc: 101.296.000   
→ Giá ưu đãi: 65.842.400 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nam kim cương NA-326
Giá gốc: 88.734.000    
→ Giá ưu đãi: 57.677.100  
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Lắc tay Nam kim cương LA-023
Giá gốc: 205.260.000     
→ Giá ưu đãi: 147.787.200   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nam kim cương NA-229
Giá gốc: 37.091.000     
→ Giá ưu đãi: 26.705.520    
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-248
Giá gốc: 86.503.000      
→ Giá ưu đãi: 62.282.160     
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-249
Giá gốc: 153.191.000       
→ Giá ưu đãi: 110.297.520      
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-254
Giá gốc: 99.749.000        
→ Giá ưu đãi: 71.819.280       
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-292
Giá gốc: 56.863.000         
Giá ưu đãi: 40.941.360        
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-263
Giá gốc: 72.615.000         
→ Giá ưu đãi: 52.282.800     
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-026
Giá gốc: 26.157.000          
→ Giá ưu đãi: 19.617.750     
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nam kim cương NA-298
Giá gốc: 94.363.000           
→ Giá ưu đãi: 66.054.100      
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-013
Giá gốc: 102.234.000          
→ Giá ưu đãi: 78.720.180      
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-064
Giá gốc: 43.789.000           
→ Giá ưu đãi: 33.717.530       
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nam kim cương NA-073
Giá gốc: 45.685.000            
→ Giá ưu đãi: 35.177.450        
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn Nam kim cương NA-103
Giá gốc: 157.425.000            
→ Giá ưu đãi: 125.940.000        
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Bông tai kim cương BN-093
Giá gốc: 5.919.000             
→ Giá ưu đãi: 4.557.630         
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


Lắc tay nữ kim cương LN-029
Giá gốc: 77.549.000             
→ Giá ưu đãi: 59.712.730         
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-082
Giá gốc: 42.025.000             
→ Giá ưu đãi: 32.359.250         
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-138
Giá gốc: 8.171.000             
→ Giá ưu đãi: 6.291.670         
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-138
Giá gốc: 48.530.000              
→ Giá ưu đãi: 37.368.100        
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-187
Giá gốc: 56.317.000               
→ Giá ưu đãi: 43.364.090         
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-281
Giá gốc: 32.163.000                
→ Giá ưu đãi: 24.765.510          
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Bông tai kim cương BN-159
Giá gốc: 47.893.000                 
→ Giá ưu đãi: 35.919.750           
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Nhẫn nữ kim cương NN-022
Giá gốc: 61.207.000                 
→ Giá ưu đãi: 45.905.250           
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-090
Giá gốc: 38.193.000                  
→ Giá ưu đãi: 28.644.750            
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-283
Giá gốc: 46.783.000                   
→ Giá ưu đãi: 35.087.250             
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-298
Giá gốc: 69.508.000                    
→ Giá ưu đãi: 52.131.000             
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Nhẫn nữ kim cương NN-323
Giá gốc: 25.367.000                     
→ Giá ưu đãi: 19.025.250              
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn nữ kim cương NN-138
Giá gốc: 8.171.000                      
→ Giá ưu đãi: 6.291.670               
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


Bông tai kim cương BN-230
Giá gốc: 61.343.280                       
→ Giá ưu đãi: 19.025.250              
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Bông tai kim cương BN-236
Giá gốc: 48.205.000                        
→ Giá ưu đãi: 34.707.600               
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Bông tai kim cương BN-249
Giá gốc: 75.729.000                        
→ Giá ưu đãi: 54.524.880                
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Dây chuyền kim cương DN-052
Giá gốc: 59.662.000                         
→ Giá ưu đãi: 42.956.640                 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Dây chuyền kim cương DN-053
Giá gốc: 161.605.000                         
→ Giá ưu đãi: 116.355.600                
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-293
Giá gốc: 82.415.000                         
→ Giá ưu đãi:  59.338.800                
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-442
Giá gốc: 89.572.000                          
→ Giá ưu đãi: 64.491.840                 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-448
Giá gốc:  73.677.000                          
→ Giá ưu đãi:  53.047.440                 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-459
Giá gốc:  43.386.000                           
→ Giá ưu đãi:  31.237.920                  
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-486
Giá gốc:  47.993.000                          
→ Giá ưu đãi:  34.554.960                  
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-513
Giá gốc:  11.216.000                           
→ Giá ưu đãi:  8.075.520                   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Vòng nữ kim cương VN-020
Giá gốc:  137.834.000                            
→ Giá ưu đãi:  99.240.480                    
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Bông tai kim cương BN-279
Giá gốc:  20.021.000                             
→ Giá ưu đãi:  14.014.700                     
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Dây chuyền kim cương DN-024
Giá gốc: 40.678.000                         
→ Giá ưu đãi: 28.474.600                
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Dây chuyền kim cương DN-062
Giá gốc: 28.698.000                         
→ Giá ưu đãi: 20.088.600                
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Dây chuyền kim cương DN-063
Giá gốc: 49.006.000                         
→ Giá ưu đãi: 34.304.200                 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Lắc nữ kim cương LN-062
Giá gốc: 69.201.000                          
→ Giá ưu đãi: 48.440.700                 
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Nhẫn nữ kim cương NN-390
Giá gốc: 68.497.000                           
→ Giá ưu đãi: 47.947.900                  
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Nhẫn nữ kim cương NN-485
Giá gốc: 102.344.000                            
→ Giá ưu đãi: 71.640.800                   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Nhẫn nữ kim cương NN-546
Giá gốc: 58.681.000                             
→ Giá ưu đãi: 41.076.700                   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Vòng nữ kim cương VN-042
Giá gốc: 66.353.000                            
→ Giá ưu đãi: 46.447.100                   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Vòng nữ kim cương VN-052
Giá gốc: 167.453.000                             
→ Giá ưu đãi: 117.217.100                   
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc 


Bông tai kim cương BN-237
Giá gốc: 63.421.000                              
→ Giá ưu đãi: 41.223.650                    
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Bông tai kim cương BN-250
Giá gốc: 72.413.000                               
→ Giá ưu đãi: 47.068.450                     
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Bông tai kim cương BN-255
Giá gốc: 49.568.000                              
→ Giá ưu đãi: 32.219.200                     
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


 

Dây chuyền kim cương DN-060
Giá gốc: 77.500.000                               
→ Giá ưu đãi: 50.375.000                      
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Dây chuyền kim cương DN-061
Giá gốc: 100.500.000                                
→ Giá ưu đãi: 65.325.000                       
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Dây chuyền kim cương DN-069
Giá gốc: 131.734.000                                 
→ Giá ưu đãi: 85.627.100                        
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Lắc nữ kim cương LN-054
Giá gốc: 110.555.000                                  
→ Giá ưu đãi: 71.860.750                         
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-454
Giá gốc: 59.547.000                                   
→ Giá ưu đãi: 38.705.550                          
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-476
Giá gốc: 71.199.000                                    
→ Giá ưu đãi: 46.279.350                           
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-484
Giá gốc: 24.090.000                                    
→ Giá ưu đãi: 15.658.500                            
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-497
Giá gốc: 128.003.000                                     
→ Giá ưu đãi: 83.201.950                          
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-498
Giá gốc: 76.778.000                                      
→ Giá ưu đãi: 49.905.700                           
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn nữ kim cương NN-508
Giá gốc: 44.260.000                                       
→ Giá ưu đãi: 28.769.000                           
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Vòng nữ kim cương VN-046
Giá gốc: 66.236.000                                        
→ Giá ưu đãi: 43.053.400                            
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Vòng nữ kim cương VN-049
Giá gốc: 84.767.000                                         
→ Giá ưu đãi: 55.098.550                            
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc. 


Nhẫn cưới kim cương NC-038
Giá gốc: 32.782.000                                          
→ Giá ưu đãi: 26.225.600                             
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-007
Giá gốc: 45.992.000                                           
→ Giá ưu đãi: 36.793.600                              
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-107
Giá gốc: 49.115.000                                           
→ Giá ưu đãi: 37.818.550                              
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-118
Giá gốc: 69.814.000                                            
→ Giá ưu đãi: 52.360.500                               
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-171
Giá gốc: 52.860.000                                             
→ Giá ưu đãi: 39.645.000                                
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-189
Giá gốc: 45.694.000                                             
→ Giá ưu đãi: 32.899.680                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-220
Giá gốc: 45.992.000                                              
→ Giá ưu đãi: 36.793.600                                  
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-237
Giá gốc: 63.154.000                                               
→ Giá ưu đãi: 45.470.880                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-257
Giá gốc: 32.781.000                                               
→ Giá ưu đãi: 23.602.320                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-260
Giá gốc: 90.832.000                                                
→ Giá ưu đãi: 65.399.040                                  
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-224
Giá gốc: 103.181.000                                                
→ Giá ưu đãi: 72.226.700                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-249
Giá gốc: 28.422.000                                                 
→ Giá ưu đãi: 19.895.400                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-253
Giá gốc: 126.251.000                                                
→ Giá ưu đãi: 88.375.700                                 
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-258
Giá gốc: 24.507.000                                                 
→ Giá ưu đãi: 17.154.900                                  
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-270
Giá gốc: 88.728.000                                                 
→ Giá ưu đãi: 62.109.600                                   
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-239
Giá gốc: 154.500.000                                                 
→ Giá ưu đãi: 100.425.000                                    
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


 

Nhẫn cưới kim cương NC-220
Giá gốc: 34.527.000                                                 
→ Giá ưu đãi: 24.859.440                                    
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-248
Giá gốc: 18.682.000                                                  
→ Giá ưu đãi: 12.143.300                                     
Số lượng: Duy nhất 1 đôi. 


Nhẫn cưới kim cương NC-261
Giá gốc: 45.629.000                                                  
→ Giá ưu đãi: 29.658.850                                      
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.