Chào mừng quý khách đến với Vĩnh Cara...
Tìm kiếm
Liên hệ
Cửa hàng
Tài khoản
Yêu thích
Giỏ hàng

HALLOWEEN FLASH SALE - ƯU ĐÃI CHỚP NHOÁNG BẤT NGỜ TỪ VĨNHCARA

Chia sẻ


 

Mừng đại tiệc HALLOWEEN FLASH SALE, VĩnhCara dành tặng Quý khách hàng deal cực chất:

💎  Ưu đãi tới 25% giá trị trang sức vàng khi mua 1 trang sức vỏ.

💎  Ưu đãi tới 30% giá trị trang sức vàng và 12% giá trị kim cương khi mua combo: 1 trang sức vỏ và 1 kim cương.

 

🔴 Thể lệ chương trình:

Chỉ áp dụng đúng số lượng sản phẩm theo thể lệ chương trình.

Chỉ áp dụng cho khách hàng phát sinh đơn hàng lần đầu từ 26-31/10/2023

🔴 Lưu ý: 

  • Một sản phẩm chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi.
  • Đây là chương trình đặc biệt được diễn ra trong thời gian giới hạn, Vĩnh Cara sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì trường hợp nào nằm ngoài khuôn khổ và thời gian diễn ra chương trình.

 

Bông Nữ kim cương BN-159
Giá gốc: 47.893.000 
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 35.919.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 33.525.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-158
Giá gốc: 20.389.000 
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 15.291.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 14.272.300 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-093
Giá gốc: 5.919.000  
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 4.439.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 4.143.300 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-033
Giá gốc: 12.729.000   
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 9.546.750 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 8.910.300 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-079
Giá gốc: 35.193.000     
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 26.394.750 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 24.635.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-047
Giá gốc: 56.078.000      
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 42.058.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 39.254.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-024
Giá gốc: 26.347.000      
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 19.760.250 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 18.442.900 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Dây chuyền Nữ kim cương DN-092
Giá gốc: 56.446.000      
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 42.334.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 39.512.200 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Dây chuyền Nữ kim cương DN-063
Giá gốc: 49.006.000       
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 36.754.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 34.304.200 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Dây chuyền Nữ kim cương DN-062
Giá gốc: 28.698.000        
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 21.523.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 20.088.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Dây chuyền Nữ kim cương DN-024
Giá gốc: 40.678.000         
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 30.508.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 28.474.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Dây chuyền Nữ kim cương DN-012
Giá gốc: 39.193.000          
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 29.394.750 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 27.435.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

 

Bông Nữ kim cương BN-279
Giá gốc: 20.021.000           
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 15.015.750 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 14.014.700 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-266
Giá gốc: 50.842.000            
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 38.131.500 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 35.589.400 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-277
Giá gốc: 50.739.000             
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 38.054.250 
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 35.517.300 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Bông Nữ kim cương BN-236
Giá gốc: 48.205.000              
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 36.153.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 33.743.500 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

 

Nhẫn Nữ kim cương NN-420
Giá gốc: 16.310.000               
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 12.232.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 11.417.000 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-407
Giá gốc: 50.203.000                
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 37.652.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 35.142.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-417
Giá gốc: 59.484.000                 
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 44.613.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 41.638.800 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-323
Giá gốc: 25.367.000                  
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 19.025.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 17.756.900 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-300
Giá gốc: 17.238.000                   
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 12.928.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 12.066.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-281
Giá gốc: 32.163.000                    
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 24.122.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 22.514.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-187
Giá gốc: 56.317.000                     
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 42.237.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 39.421.900 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-160
Giá gốc: 48.530.000                      
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 36.397.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 33.971.000 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-138
Giá gốc: 8.171.000                       
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 6.128.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 5.719.700 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-131
Giá gốc: 25.993.000                        
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 19.494.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 18.195.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-090
Giá gốc: 38.193.000                         
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 28.644.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 26.735.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-484
Giá gốc: 24.090.000                          
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 18.067.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 16.863.000 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-467
Giá gốc: 55.802.000                           
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 41.851.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 39.061.400 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-482
Giá gốc: 59.997.000                            
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 44.997.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 41.997.900 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-454
Giá gốc: 59.547.000                             
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 44.660.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 41.682.900 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-450
Giá gốc: 22.442.000                             
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 16.831.500
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 15.709.400 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-425
Giá gốc: 46.128.000                              
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 34.596.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 32.289.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-518
Giá gốc: 23.143.000                               
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 17.357.250
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 16.200.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-546
Giá gốc: 58.681.000                               
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 44.010.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 41.076.700 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-532
Giá gốc: 46.569.000                                
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 34.926.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 32.598.300 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-513
Giá gốc: 11.216.000                                 
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 8.412.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 7.851.200 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-508
Giá gốc: 44.260.000                                  
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 33.195.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 30.982.000 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-499
Giá gốc: 49.500.000                                  
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 37.125.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 34.650.000 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-486
Giá gốc: 47.993.000                                   
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 35.994.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 33.595.100 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-570
Giá gốc: 46.388.000                                    
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 34.791.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 32.471.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.


 

Bông Nữ kim cương BN-255
Giá gốc: 49.568.000                                     
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 37.176.000
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 34.697.600 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 đôi.


 

Nhẫn Nữ kim cương NN-082
Giá gốc: 42.025.000                                      
→ Giá ưu đãi khi mua chỉ mua trang sức: 31.518.750
→ Giá ưu đãi khi mua kèm 1 kim cương: 29.417.500 + 12% kim cương.
Số lượng: Duy nhất 1 chiếc.